Huvud

Massage

Artrit hos barn

Artrit hos barn - etiologiska heterogen grupp av reumatiska sjukdomar, som uppträder med inflammatoriska lesioner i alla delar av lederna. Artrit hos barn manifesterar lokala förändringar (rodnad, svullnad, smärta, begränsad rörlighet i lederna av patienterna) och allmänna symtom (feber, vägran av mobilspel, svaghet, nyck barn). Diagnos av artrit hos barn som är etablerade på basis av anamnes, laboratorietester, ultraljud, röntgen, CT, MRI i lederna. Behandling av artrit hos barn omfattar läkemedelsbehandling, motionsbehandling, sjukgymnastik, massage, tillfällig fixering av leden.

Artrit hos barn

Termen "artrit hos barn" tillsammans annorlunda ursprung och sjukdomens förlopp, som uppträder med artikulär syndrom och uppstår i barndomen. I Pediatrics och Pediatric Rheumatology artrit diagnostiseras i en på tusen barn. Vikten av att studera problemet med artrit hos barn bestäms av dess sociala betydelse - nämligen en hög grad av handikapp hos unga patienter, som till följd av sjukdomen ofta förlorar sina grundläggande självbetjäningsfunktioner och kan inte göra utan hjälp från en vuxen.

Klassificering av artrit hos barn

Den vanligaste formen av artrit hos barn är: reumatoid artrit, juvenil reumatoid artrit, juvenil ankyloserande spondylit, reaktiv artrit och artrit associerad med en infektion.

Reumatoid artrit är en av de manifestationer av reumatisk feber hos barn (tillsammans med reumatisk hjärtsjukdom, mindre korea, erythema annu, reumatiska noduli) och etiologiskt förknippad med streptokockinfektion (influensa, feber, faryngit).

Juvenil reumatoid artrit kännetecknas av kroniska inflammatoriska lesioner i lederna av okänd etiologi; förekommer hos barn under 16 år har en stadigt progressiv kurs ibland åtföljd av inblandning av interna organ. Reumatoid artrit hos barn kan förekomma i form av leden (monoarthritis typ, oligoartrit och polyartrit) eller systemisk (joint-visceral) form med lesioner i hjärta, lunga, retikuloendoteliala systemet, vaskulit, polyserosit, uveit och liknande. D.

Juvenil ankyloserende spondylit (ankyloserande spondylit) uppträder med kronisk inflammation i ryggraden och perifera leder. I 10-25% av fallen kommer sjukdomen att debutera i barndomen.

Reaktiv artrit hos barn är en grupp av aseptiska inflammatoriska sjukdomar i lederna som utvecklas till följd av infektion utan artilleri. Postenteroklittisk och urogenital artrit kallas reaktiv artrit hos barn. Vissa författare tilldelar Reiter syndrom till reaktiv artrit.

Smittsam artrit hos barn inbegriper artikulära syndrom som har utvecklats till följd av virus-, bakterie-, svamp-, parasitiska infektioner, Lyme-sjukdomar. I smittsam artrit penetrerar patogener direkt i foghålan med flödet av lymf, blod, som ett resultat av manipulation eller skada.

Orsaker till artrit hos barn

Etiologin för juvenil reumatoid artrit har inte exakt upprättats. Bland orsakerna till denna form av artrit hos barn anses vara en familj och ärftlig predisposition, liksom påverkan av olika exogena faktorer (virus- och bakterieinfektioner, ledskador, proteindroger etc.). Som svar på yttre påverkan i barnets kropp bildas IgG, vilket uppfattas av immunsystemet som autoantigener, vilket åtföljs av produktion av antikroppar (anti-IgG). Vid interaktion med autoantigener bildar antikroppar immunkomplex, vilka har en skadlig effekt på det synoviala membranet i led- och andra vävnader. Som en följd av ett komplext och otillräckligt immunsvar utvecklas en kronisk progressiv sjukdom i lederna - juvenil reumatoid artrit.

Juvenil ankyloserande spondylit är en multifaktoriell sjukdom, i utvecklingen av vilken en stor roll är tilldelad arvelig predisposition och smittämnen (Klebsiella och andra enterobakterier).

Postenterokolitisk reaktiv artrit hos barn är associerad med en uppskjuten tarminfektion: yersiniosis, salmonellos, dysenteri. Urogenital reaktiv artrit orsakas oftast av en urogenital infektion (uretrit, cystit) orsakad av klamydia eller ureaplasma.

Infektiös artrit hos barn kan etiologiskt associerat med en virusinfektion (röda hund, adenovirusinfektion, påssjuka, influensa, viral hepatit), vaccination, nasofaryngeal infektion streptokock etiologi (kronisk tonsillit, sinusit, faryngit), tuberkulos, gonorré, hudinfektioner (mykoser, dermatit) och andra. Framväxten växten~~POS=HEADCOMP av artrit hos barn bidrar till negativa sociala förhållanden (brist på sanitet, fukten i rummet), frekvent exponering för kyla, solexponering, ett försvagat immunförsvar.

Symptom på artrit hos barn

Juvenil reumatoid artrit

I artritisk artrit av ett barn kan en eller flera leder (vanligtvis symmetriska) påverkas, vilket åtföljs av deras smärta, svullnad och hyperemi. Vanligtvis är stora leder (knä, fotled, handled) involverade i den patologiska processen, små leder i benen och armarna (interphalangeal, metatarsophalangeal) är mindre benägna att drabbas av. Det finns morgonstyvhet i lederna, en gånggång barn under 2 år kan helt sluta gå.

Vid akut artrit hos barn kan kroppstemperaturen stiga till 38-39 ° C. Articular artrit hos barn uppstår ofta med uveit, lymfadenopati, ett polymorf utslag på huden, en förstorad lever och mjälte.

Leden och visceral (systemisk) form av artrit hos barn känne artralgi, lymfadenopati, ihållande hög feber, allergisk polymorfa utslag, hepatosplenomegali. Kännetecknas av utveckling av myokardit, poliserozita (perikardit, pleurit), anemi.

Progressionen av artrit hos barn leder till utveckling av kontinuerlig deformation av lederna, partiell eller fullständig begränsning av rörlighet, amyloidos av hjärtat, njurar, lever, tarmar. 25% av barnen med juvenil reumatoid artrit är inaktiverade.

Juvenil ankyloserende spondylit

Symtom innefattar artikulärt syndrom, extraartikulära och vanliga manifestationer. Skador på lederna hos barn med denna typ av artrit representeras av mono- eller oligoartrit, främst av benens leder. är asymmetrisk. Ofta påverkar sjukdomen knäleden, hilus lederna, de första metatarsophalangeala lederna; mindre vanligt, höft och fotled i överkropparna, sternoklavikulära, sterno-ribben, pubic leder. Karakteristisk är utvecklingen av enthesopatier, achillobursit, ryggradens styvhet, sacroiliit.

Av extraartikulära symtom vid ankyloserande spondyloarthritis, uveit, aortainsufficiens, nefropati och sekundär amyloidos av njurarna är vanliga.

Orsaken till funktionshinder i äldre ålder är ankylos av intervertebrala leder och höftledskada.

Reaktiv artrit hos barn

Reaktiv artrit hos barn utvecklas 1-3 veckor efter en tarm- eller urininfektion. Articular manifestationer kännetecknas av mono- eller oligoartrit: svullnad i lederna, smärta, förvärras av rörelse, förändring av hudfärgen över lederna (hyperemi eller cyanotisk). Utvecklingen av enthesopatier, bursit, tendovaginit är möjlig.

Tillsammans med ledsjukdom i reaktiv artrit hos barn har många extra-articular manifestationer: ögonsjukdom (konjunktivit, irit, iridocyklit), munslemhinna (glossit, slemhinnor erosioner), genital (balanit, balanopostit), hudförändringar (erythema nodosum), skada på hjärtat (perikardit, myokardit, aorta, beats, aV-block).

Vanliga manifestationer av reaktiv artrit hos barn inkluderar feber, perifer lymfadenopati, muskelhypotrofi och anemi.

Reaktiv artrit hos barn genomgår i de flesta fall en fullständig omvänd utveckling. Men med långvarig eller kronisk kurs är utvecklingen av amyloidos, glomerulonefrit, polyneurit möjlig.

Smittsam artrit hos barn

Med artrit av bakteriell etiologi utvecklas symptom hos barn akut. Samtidigt påverkas väsentligt det allmänna tillståndet för barnet: uttryckt som feber, huvudvärk, svaghet, aptitlöshet. Lokala förändringar inkluderar en ökning i volymen av den drabbade leden, rodnad och en lokal temperaturökning i ledvärk i vila och dess dramatiska ökning i rörelse, tvångsläge i armar och ben, lindrar smärta.

Kursen av viral artrit hos barn är snabb (1-2 veckor) och är vanligtvis helt reversibel.

Tuberkulös artrit hos barn fortsätter mot bakgrund av subfebril feber, berusning; oftare i form av monoartrit med lesioner av en stor ledd eller spondylit. Karaktäriserad av hudens hud över den drabbade leden, ("blek tumör"), bildandet av fistler med frisättningen av vita fallösa massor.

Diagnos av artrit hos barn

På grund av den polysymptomatiska förloppet av artrit hos barn är många specialister inblandade i sjukdomsdiagnosen: barnläkare, barnreumatolog, barnläkare, barnsjukgymnast, barnsjukgymnast, barnkardiolog etc. infektioner, klinisk kurs.

Grunden för instrumentell diagnos av artrit hos barn är ultraljud av leder, röntgen, CT eller MR i leder och ryggrad. De mest karakteristiska egenskaperna hos artrit hos barn är inskränkning av ledgångssprickor, ankylos i lederna, benosion, tecken på osteoporos, utspädning i ledets hålighet.

För att klargöra artritis etiologi hos barn utförs laboratorieundersökningar: bestämning av ASL-O, reumatoid faktor, CRP, antinucleära antikroppar, IgG, IgM, IgA, komplement; PCR- och ELISA-detektering av klamydia, mykoplasma, ureaplasma, etc.; bakteriologisk undersökning av avföring och urin; immunogenetisk undersökning. En viktig roll i den differentialdiagnosen av artrit hos barn spelas genom diagnostisk ledpunkt, studien av synovialvätska och synovialbiopsi.

Tuberkulös artrit hos barn diagnostiseras på grundval av historia, bröströntgen, information om BCG-vaccinationen, resultaten av Mantoux-reaktionen.

Att utesluta hjärtskador är tilldelat en EKG, ekkokardiografi.

Artritbehandling hos barn

Kombinerad terapi av juvenil reumatoid artrit och ankyloserande spondylit hos barn innebär kurser för läkemedelsbehandling, fysioterapi, massage, träningsterapi, mekanoterapi. Under perioder av förvärmning föreskrivs NSAID, glukokortikoider (inklusive pulsbehandling med metylprednisolon), immunosuppressiva medel och biologiska medel. Lokal behandling av artrit hos barn innefattar intraartikulär injektion av läkemedel, tillfällig immobilisering av lederna, bär en korsett.

Tillvägagångssättet vid behandling av reaktiv och infektiös artrit hos barn innebär uppförande av etiotropisk, patogenetisk och symptomatisk behandling. Speciellt valda antibakteriella läkemedel, immunmodulatorer, NSAID, glukokortikoider används. Behandling av tuberkulös artrit hos barn utförs med deltagande av den barnspecialist som använder anti-TB-läkemedel.

I alla former av artrit på barn, cykling, simning, kinesioterapi, balneoterapi och spa behandling är fördelaktiga.

Artrit hos ett barn - tecken och klassificering av sjukdomen, hur man behandlar läkemedel och fysioterapi

De främsta orsakerna till höftinflammation eller artrit hos ett barn är skador, allergiska reaktioner, infektioner och immunförsvar. I ett barn är denna sjukdom ofta åtföljd av lokala förändringar i lederna: smärta, rodnad, begränsad rörlighet och svullnad. Dessutom orsakar barndomsartrit ibland feber och svaghet i hela kroppen.

Vad är artrit i ett barn

En hel grupp sjukdomar förenas med begreppet "artrit hos barn". Sådana sjukdomar uppstår med inflammation i lederna. Den främsta orsaken till skador är infektion, trauma, en allergisk reaktion. Akut och kronisk artrit utmärks hos barn, och sjukdomen kan gå positivt eller lämna allvarliga konsekvenser bakom sig själv, påverka flera leder eller en. Sjukdomen utvecklas gradvis, så det kan bara diagnostiseras vid ett visst skede. Det svåraste att känna igen sjukdomen hos nyfödda.

Den inflammatoriska processen fortsätter aggressivt, med periodiska exacerbationer och smärta. Även om barn inte alltid kan klaga på den framväxande smärtan. Misstänker utvecklingen av sjukdomen kan, om barnet börjar bli lustigt, förändras hans humör dramatiskt, han undviker rörelser och äter inte. Om föräldrar har märkt detta beteende, ska du omedelbart rådgöra med en läkare, undersökas. Sjukdomens progression kan leda till immobilisering av lemmar, amyloidos av hjärtat, partiell begränsning av rörligheten.

symptom

Artrit hos spädbarn anses vara det svåraste att diagnostisera, eftersom De kan fortfarande inte klaga på smärtan. Det komplicerar också uppgiften för ett ögonblick - barnet vet fortfarande inte hur man ska gå. Varje typ av sjukdom har sina egna egenskaper. Det finns dock liknande gemensamma funktioner:

 • halka på en promenad eller under spel (barnet får inte röra den drabbade platsen);
 • rodnad och svullnad
 • svårigheter med rörlighet
 • orimliga lustar av barnet;
 • gångförändring;
 • ömma leder i ett barn
 • vägran att äta
 • svårighet att höja en arm eller ett ben.

Om minst ett av dessa symptom uppträder är det angeläget att rådgöra med en läkare. De allmänna symtomen på sjukdomen inkluderar fortfarande:

 • förstorade lymfkörtlar belägna nära inflammationsstället;
 • hög kroppstemperatur
 • dramatisk viktminskning
 • Utseendet på utslag, kliande fläckar nära den ömma fläcken.

skäl

Artrit hos ett barn framträder av olika skäl. I detta fall har sjukdomen flera typer som uppstår till följd av vissa omständigheter. Till exempel bidrar dåliga levnadsvillkor till utvecklingen av sjukdomen, särskilt om rummet är mörkt, fuktigt, mögel multiplicerar. Andra orsaker till sjukdomen är:

 • Genetisk predisposition. Sällsynt förekommer hos barn.
 • Hypotermi. Under detta tillstånd störs ämnesomsättningen, inflammation av lederna börjar.
 • Infektionssjukdomar (bakteriella och virala). Vid sjukdom, bakterier, virus bärs genom blodet genom kroppen, och även i vävnaderna i leden, där de provocerar inflammation.
 • Skada. Violera vätskan i leddet, det blir mycket, det härdar och bruskbildning uppträder.
 • Avitaminos och nedsatt immunitet. Om vävnaderna inte får den nödvändiga mängden vitaminer och mikronäringsämnen börjar brusket att deformeras.
 • Brist på solljus. Brist på vitamin D, som är nödvändigt för benen, bidrar till utvecklingen av irreversibla processer: metaboliska störningar i bruskceller och ben.

Dessutom kan på grund av sjukdomar som hepatit B, rubella, viral artrit hos barn förekomma. Reumatoid sjukdom uppstår ofta med en genetisk defekt i immunsystemet. Smittsamma sjukdomar i tarmen och urogenitala systemet ger också komplikationer i form av reaktiv artritartrit. Orsakerna till sjukdomens juvenil typ är ännu inte kända för läkare, men det verkar ofta på grund av genetisk predisposition.

Klassificering av artrit hos barn

Bland de stora sorterna av arthritis i barndomen är huvudformerna som följer:

 • Smittsam. Svamp-, virus- och bakterieinfektioner bidrar till utseendet av denna sjukdom. Sårets plats är håligheten i leden, där patogener med lymf eller blod faller.
 • Reaktiva. Inflammatorisk aseptisk sjukdom som påverkar underbenen. Orsaken till sjukdomen är en tidigare överförd bakteriell infektion.
 • Reumatisk artrit. Pathognomonic utseende av barns reumatism. Orsaken till sjukdomen är streptokockinfektion.
 • Systemisk juvenil form av reumatoid artrit. Etiologin av förekomsten av sjukdomen - svår ärftlighet. Risk för ungdomar och barn i skolåldern.
 • Ankyloserande spondylit (juvenil ankyloserende spondylit). Ofta lider barn i denna tidig ålder av denna sjukdom.

Juvenil reumatoid artrit

Stilla sjukdom eller juvenil reumatoid artrit hos barn observeras hos patienter under 16 år. Sjukdomen kännetecknas ofta av kronisk inflammation i lederna. Denna art är den farligaste autoimmuna formen av sjukdomen, dvs. när en persons egen immunitet accepterar hans vävnader som utlänning, försöker han förstöra dem. Under sjukdomen ackumuleras en stor mängd vätska i leden, vilket ytterligare hårdnar och förstör brusk. De viktigaste symptomen på ungdomsform är:

 • aptitlöshet;
 • rodnad, svullnad, förändrad gemensam;
 • klagan;
 • smärta på morgonen;
 • styvhet noteras;
 • temperaturökning
 • långsam tillväxt av ett ömt lem.

Juvenil ankyloserende spondylit

I denna typ är det en skada på lederna av fingrar, ben, knän och metatarsus, i sällsynta fall - ankel, höft, sternoklavikulär och kula, leder i överkroppen. Sjukdomen börjar akut. Temperaturen stiger till subfebril, oftare - febertal, symtom på förgiftning uppträder. Sjukdomen kännetecknas av utvecklingen av Achillobursit, entesopati, ryggradens styvhet. De viktigaste symptomen på ankyloserande spondylit:

 • svullnad;
 • morgonstyvhet;
 • uveit;
 • känner sig trött i ländryggen
 • nefropati;
 • förändring i hållning;
 • begränsad rörelse.

Reaktiv artrit hos barn

3 veckor efter en tarm- eller urininfektion kan reaktiv artrit utvecklas. Ömma leder börjar svullna, huden blir spänd, röd. På grund av allvarlig smärta försämras lederens motor och stödfunktion. Tiden att börja behandla reaktiv artrit hos barn har en positiv prognos. Sjukdomen genomgår i de flesta fall en omvänd utveckling. Vanliga manifestationer av den reaktiva formen innefattar anemi, perifer lymfadenopati, feber, muskelhypotrofi. De viktigaste symptomen på sjukdomen:

 • Formen på lederna och deras färg kan förändras;
 • halta;
 • leder skadas inte symmetriskt
 • när det rör sig är det en skarp smärta;
 • erosion av munslimhinnan;
 • sällan konjunktivit, riva, ögonröda, fotofobi;
 • före början av inflammation under månaden kan vara hög feber, diarré, frekvent urinering.

Smittsam artrit

Denna form av artrit förekommer mot bakgrund av infektion i lederna av patogena mikroorganismer. De orsakssamband som orsakas av infektion är ofta streptokocker, stafylokocker. Typiskt uppstår sjukdomen hos barn under 6 år, medan det påverkar höftledet. Infektiös eller septisk artrit hos nyfödda orsakas av en gonokockinfektion som överförs från en sjuk mamma.

Även barn kan bli sjuka på grund av sjukhusmanipulationer, till exempel från en infogad kateter. Denna form av sjukdomen börjar som regel plötsligt. Sällan ökar symtomen över flera månader. Detta åtföljs av en ökning i ledvärk. Dessutom är tecken på sjukdomen:

 • frossa;
 • smärta i ljummen
 • ökande svullnad;
 • feber;
 • illamående, kräkningar;
 • skarp smärta när man rör sig
 • ändra konturerna av foget.

diagnostik

Vid det minsta misstanke om sjukdom behöver föräldrarna snarast kontakta en barnläkare. På grund av sjukdomens multipelkursförlopp kan, utöver en barnläkare, flera specialister delta i diagnosen barns artrit: en reumatolog, en ögonläkare, en hudläkare, en nefrolog och en kardiolog. När man samlar doktorandens historia uppmärksammar sjukdomsförhållandet med tidigare virusinfektioner, reumatism. Efter en allmän undersökning för diagnos kan läkaren hänvisa patienten till:

 • gemensam punktering
 • Röntgenstrålar;
 • immunogenetisk undersökning
 • ultraljud;
 • slutföra blodtal
 • magnetisk resonans eller computertomografi;
 • biopsi av det synoviala membranet;
 • bakteriologisk undersökning av urin och avföring
 • Echo KG, EKG (för att utesluta hjärtskador).

Artritbehandling hos barn

Inflammation av lederna kräver en lång omfattande behandling. I regel tar terapi flera år, och om en sen diagnos gjordes eller en felaktig behandling utfördes, skulle sjukdomen bli kämpad för hela livet. Antibiotika och andra läkemedel är endast föreskrivna av en läkare, eftersom i varje fall kan medicineringen gå olika. Behandling av sjukdom hos barn omfattar:

 • sjukgymnastik;
 • antiinflammatoriska läkemedel;
 • massage;
 • en kost som innehåller matvanor med hög vitamin D och kalcium
 • glukokortikosteroidinjektioner;
 • däck överlappar
 • i allvarliga fall, kirurgi
 • fysisk terapi;
 • medel för traditionell medicin.

av droger

Tillvägagångssättet vid behandling av barndoms artrit innefattar patogenetisk, symptomatisk och kausal behandling. För detta ändamål används speciellt utvalda immunmodulatorer, antibakteriella medel, glukokortikoider, antiinflammatoriska nonsteroidala läkemedel. Följande läkemedel används ofta för symptomatisk behandling:

 • Indometacin. Non-steroidala läkemedel med antipyretisk, analgetisk effekt. Läkemedlet har etablerat sig som ett utmärkt anti-ödem och antiinflammatoriskt medel. Förbättrar rörligheten i leden. Med långvarig användning kan utseendet på skadliga hudfel i form av rodnad, brännande, klåda, rodnad uppträda.
 • Naproxen. Ett effektivt antiinflammatoriskt läkemedel som indikeras för behandling av juvenil och reumatoid artrit. Vid användning av verktyget observeras en minskning av morgonstyvhet, smärtssyndrom och svullnad i lederna. Naproxen ordineras vid 5 mg / kg var 12: e timme. Den enda nackdelen - du kan inte ta drogen till barn under 10 år.
 • Acetylsalicylsyra. Läkemedel med uttalad antipyretisk, antiinflammatorisk, analgetisk effekt. Obligatorisk läkemedelskonservativ terapi. Fördelarna med detta läkemedel är dess effektivitet, men det är kontraindicerat vid blödningsstörningar.

Fysioterapeutiska metoder

Kontinuerlig användning av medicinering kan leda till negativa biverkningar. Öka effektiviteten och minska dosen av läkemedel som kan ge fysioterapi. Det är möjligt att behandla sjukdomen med hjälp av följande fysioterapeutiska metoder:

 • Magnetiska fält. På grund av kraftfältets påverkan på kroppens drabbade områden förbättras den metaboliska processen, vaskulär ton ökar, inflammationen minskar.
 • Elektrofores. Som regel börjar behandlingen av sjukdomen med elektrofores. Den elektriska strömmen passerar in i de djupa skikten i huden på det sjuka området, då har läkemedlet den maximala effekten på denna plats. Läkemedlets arbete börjar omedelbart.
 • Ultraljud. Mottagets verkan är baserad på läkemedlets penetration i vävnaden under inverkan av högfrekventa vågor. Denna procedur förbättrar de metaboliska processerna i leden, vilket hjälper till att bevara brosket som fortfarande är intakt.

massage

Terapeutisk massage bör endast göras under eftergivningsperioden. Sessioner ska göras varje dag. En privat form av manipulation innebär behandling av endast sjuka platser. Procedurens varaktighet är högst 30 minuter. Huvudmålet för de första sessionerna är muskelavslappning, därför används gnidning och sträckning av ytan. Under en massage för artrit är det inte möjligt att utföra klämma och knacka. Efter femte gången har det en direkt effekt på ömma leder, tekniken blir intensivare. Massagebehandling har följande positiva effekter:

 • minskar smärta
 • förhindrar saltinsättningar;
 • hjälper till att återuppta rörelser av sjuka lemmar;
 • förhindrar muskelatrofi
 • stimulerar avlägsnandet av överskottsfogvätska;
 • underlättar åtkomsten av syre till musklerna;
 • förbättrar blodcirkulationen i vävnaderna.

Folkmetoder

Effektiv behandling med traditionella metoder kan kompletteras med okonventionella metoder. De bör utföras efter samråd med en läkare. För att lindra svullnad används ofta lera, som används i form av varma kompresser på ömma leder. Barn över 6 år gör ofta omslag med tisteldekoktion. För beredning av infusion behöver 200 ml kokande vatten och en matsked ur örter. Den resulterande blandningen hålls på elden i en halvtimme, sedan dras den i 15 minuter, då filtreras den, en bit tyg fuktas i den och sätter på en öm punkt. Andra populära recept:

 • Senapplaster är ett välkänt medel mot artrit. De bör klistras över natten på en öm punkt. När denna gemensamma värmer upp väl.
 • Bebisbad hjälper också av sjukdomen. Spruce nyplockade grenar måste kokas med kokande vatten och insistera sedan på 25 minuter, sedan ska infusionen spädas med varmt vatten. Bad ska tas om 30 minuter, då måste du ligga i sängen under en ulltäcka.

utsikterna

Artrit anses vara en sjukdom som åtföljer en person i livet. Att sjukdomen återkommer inte orsakade funktionshinder och blev inte kronisk. Du bör kontakta en specialist efter det att de första tecknen på sjukdomen inträffat. Med rätt tid i rätt behandling kan barnet leva ett helt liv utan att ens tänka på sjukdomen. I det här fallet bör fysisk aktivitet begränsas, endast lätta övningar utförs, professionell sport för dessa barn är förbjuden.

Orsaker och behandling av artrit hos barn

Med artritt hos barn bekymrar orsaken till denna sjukdom många föräldrar, som först konfronterades med en sådan diagnos hos ett barn. Vilka är symtom och tecken på denna leda sjukdom hos unga patienter? Vilken typ av behandling krävs för barn med artrit? Det är nödvändigt att överväga dessa frågor mer ingående.

Sjukdomskarakteristik

Artrit är en patologisk process som påverkar ledningsområdet. Hos barn är olika typer av patologi ganska vanliga. Enligt statistiken är flickor dessutom 2 gånger mer utsatta för denna sjukdom än pojkar. Som regel manifesterar sig sjukdomen i åldersgrupp upp till 5 år.

Denna sjukdom är mycket farlig för unga patienter. Om barnet inte har en kompetent, omfattande och, väldigt viktig, snabb behandling, är det hög sannolikhet för nedsatt motorfunktion, funktionshinder, relaterade problem med social anpassning och några andra komplikationer. Enligt den internationella klassificeringen utmärks följande typer av artrit hos barn:

 1. Infektiös - en grupp leddsjukdomar, som utvecklas på grund av smittsamma processer.
 2. Reumatisk - är en av manifestationerna av reumatism och utvecklas mot bakgrund av ett barns faryngit, tonsillit, skarlet feber och andra sjukdomar, vars orsakssamband är streptokockinfektion.
 3. Reumatoid - är en inflammatorisk process i lederna, som uppträder i kronisk form. Sjukdomen utvecklas aktivt och kan påverka en liten patients inre organ.
 4. Ungdom - utvecklas på bakgrund av störningar i immunsystemets funktion.
 5. Allergisk - uppstår som regel efter vaccinationen som barnet lidit. En annan möjlig orsak till denna sjukdomsform är överkänslighet mot allergener, vissa livsmedel och mediciner.

Beroende på omfattningen av den patologiska processen är sjukdomen uppdelad i 2 grupper:

 • polyartrit hos barn - inflammation påverkar 2 eller flera leder;
 • monoartrit - endast 1 led av en liten patient utsätts för inflammation.

Dessutom kan sjukdomen uppträda både i akut och kronisk form. I det första fallet kan deformationen av lederna inträffa om några månader. Den andra varianten av utveckling är mindre farlig, eftersom den patologiska processen sker gradvis och exacerbationer ersätts av tillfälliga remisser.

Faktorer som leder till utveckling av patologi

Orsakerna till artrit hos unga patienter har ännu inte exakt studerats. Enligt läkare leder immunsystemet av immunsystemet till förekomsten av patologi, under vilken artikulära cellulära strukturer uppfattas av kroppen som fientlig och främling. Följande faktorer kan framkalla utvecklingen av denna sjukdom hos ett barn på 2-6 år:

 • tidigare överförda virussjukdomar;
 • hormonella förändringar;
 • immuniseringar;
 • traumatiska skador på lederna;
 • generell hypotermi
 • försvagat immunförsvar;
 • genetisk predisposition;
 • störningar i metaboliska processer;
 • bERIBERI;
 • störningar i nervsystemet
 • starka chocker av psyko-emotionell natur.

Den främsta orsaken till reumatoid artrit är reumatism - inflammation i lederna, utveckling på grund av infektionssjukdomar. Den patologiska processen börjar som regel med låg immunitet och försvagning av kroppens egna försvar hos den lilla patienten.

Hur manifesteras patologi?

Tecken på artrit hos barn i de första stadierna av den patologiska processen är svåra att märka, särskilt om barnet är litet och inte kan klaga på ledvärk. Den första kliniska manifestationsegenskapen för denna sjukdom är en signifikant ökning av kroppstemperaturen. Dessutom kan temperaturen stiga flera gånger under dagen, och det är omöjligt att ta ner det med hjälp av antipyretika. Något senare har barnet följande symtom som är karakteristiska för sjukdomen:

 • svår smärta i de drabbade lederna
 • konvulsivt syndrom;
 • utseendet av akne
 • muskelvärk;
 • svullnad i lederna;
 • inflammation och svullna lymfkörtlar;
 • begränsning av articular mobilitet (särskilt uttalad på morgonen);
 • inflammatoriska processer lokaliserade i pleura eller perikardium;
 • förändringar i barnets gång, lameness;
 • dramatisk viktminskning
 • feberish state;
 • särskild articular crunch.

Dessutom blir ett barn med arthritis trög, slöhet, äter dåligt och har ingen permanent aptit. Reumatisk polyartrit hos unga patienter, som regel, åtföljs av följande ytterligare kliniska tecken:

 • hornhinnedystrofa skador
 • katarakter;
 • utveckling av iridocyklitis.

Reumatoid artrit kan förekomma i artikulär form, när dess enda symptom är ett starkt smärtssyndrom i de drabbade lederna. En annan typ av denna typ av patologi är den artikulära - viscerala formen, som kännetecknas av en akut start och en extremt svår kurs. I detta fall har barnet symtom som feber, allvarlig feber, articular syndrom, åtföljd av uttalad smärta.

Kliniska manifestationer av den akuta formen av sjukdomen

Artrit hos unga patienter uppträder ofta i akut form, vilket kännetecknas av sin egen speciella kliniska bild. Så, förutom ovanstående symtom, har barnet också följande symtom:

 • sömnstörningar
 • generell sjukdom
 • illamående;
 • kräkningar
 • vägran av mat;
 • störningar i funktionen av mag-tarmkanalen;
 • smärta i buken
 • andfåddhet;
 • heartaches;
 • Den blåa av huden och slemhinnorna i nasolabiala triangeln;
 • motorisk störningar.

Det är särskilt svårt att känna igen sjukdomen hos spädbarn. Vanligtvis är barnet, som ännu inte fyllt 2 år, nervös, irriterad, ständigt gråter mycket, sover dåligt och vägrar att mata. Ett barn kan också ofta röra vid en öm punkt, vägra att leka, gå, svårigheter med böjande lemmar kan uppstå. Alla dessa tecken måste varna föräldrarna och tjäna som en anledning att kontakta en specialist!

Vad är farlig sjukdom?

Artrit hos unga patienter måste behandlas, och det är önskvärt att börja behandlingen i de tidigaste stadierna av den patologiska processen. I annat fall försämras barnets fysiska aktivitet avsevärt, sannolikheten för funktionshinder är hög. Dessutom är utvecklingen av följande komplikationer som påverkar de inre organen möjlig:

 • dystrofi;
 • myokardit;
 • levernekros
 • pleurit;
 • amyloidos;
 • perikardit.

Lämplig behandlingskurs kommer att ordineras till en liten patient av en läkare efter en preliminär omfattande diagnos.

Diagnostiska åtgärder

Diagnos av artrit hos unga patienter är inte begränsad till studien av symtom, den övergripande kliniska bilden och den samlade historien. För att undvika medicinsk fel och förskriva barnet den mest effektiva behandlingen, föreskrivs barnet följande typer av diagnostiska förfaranden:

 • Röntgenundersökning
 • magnetisk resonansavbildning;
 • ultraljudsundersökning av de drabbade lederna;
 • computertomografi;
 • tar punktlig punktering
 • laboratorieundersökningen av ledvätska;
 • biopsi av det artikulära membranet;
 • artroskopi;
 • Allmänna och biokemiska laboratoriet blodprov;
 • lymfanalys.

Dessutom kan diagnostiska förfaranden som ett elektrokardiogram, en ultraljudsskanning, etc. rekommenderas för att identifiera omfattningen av eventuell skada på interna organ.

Hur hanterar man sjukdomen?

Terapi för artrit hos unga patienter bör riktas till följande uppgifter:

 • bevarande av rörligheten för de drabbade articularstrukturerna;
 • eliminering av smärtsamma symtom och förbättring av barnets livskvalitet;
 • förebyggande av ytterligare progression av den patologiska processen och utvecklingen av relaterade komplikationer.

För att uppnå dessa mål tillämpar moderna specialister metoderna för läkemedelsbehandling, fysioterapi, och i vissa fall kan det inte vara utan kirurgiskt ingripande.

Behandling av artrit hos barn innehåller i de flesta fall metoder för läkemedelsbehandling, vilka är särskilt effektiva i den akuta formen av sjukdomen eller under perioden av exacerbationer av den patologiska processen. Som regel föreskrivs följande medicinska läkemedel för unga patienter med artrit:

 • Kuprenil - åtgärden syftar till att stoppa patologiska förändringar inom benvävnadsstrukturerna.
 • Plaquenil - brukade undertrycka produktionen av specifika antikroppar;
 • kortikosteroid läkemedel är effektiva för artrit på grund av deras antiinflammatoriska och immunosuppressiva egenskaper.

Symtomatisk behandling av artrit kan innefatta användning av smärtstillande medel, antiinflammatoriska och antipyretiska läkemedel. Under perioden av förvärring av den patologiska processen ger lokal behandling goda resultat, under vilka läkaren introducerar immunsuppressiva och antiinflammatoriska läkemedel direkt i ledhålan hos en liten patient.

I fall av reumatism är barnet på sjukhus, och han är nödvändigtvis föreskrivet en kurs av antibiotikabehandling. Eftersom artrit utvecklas nästan alltid mot bakgrund av ett försvagat immunförsvar, måste barn med denna diagnos ges immunmodulerande läkemedel, en kurs av vitaminterapi.

Eventuellt läkemedel ska ges ut av barnet uteslutande av barnet. Läkaren kommer också att hjälpa till att bestämma den optimala dosen av medlet och behandlingsvaraktigheten, beroende på sjukdomens svårighetsgrad och form, åldersgrupp och de enskilda egenskaperna hos den lilla patienten.

Fysioterapeutiska metoder

Dr Komarovsky rekommenderar behandling av artrit hos barn som använder fysioterapi. En bra effekt vid de första stadierna av den patologiska processen och under rehabiliteringsperioden ges genom behandling med hjälp av följande hjälpmetoder:

 • massage;
 • terapeutisk övning
 • dietterapi;
 • paraffinbehandling;
 • elektrofores;
 • lera wraps;
 • laserterapi;
 • ultraljudsbehandling;
 • inductothermy;
 • påverkan på drabbade leder med impulsströmmar.

I de flesta fall kräver kampen mot artrit hos barn ett integrerat tillvägagångssätt och kombinerar flera tekniker som syftar till att eliminera inflammatorisk process i lederna och därtill hörande smärtsamma symtom.

kirurgi

Kirurgiskt ingripande för artrit hos unga patienter, experter försöker att tillgripa endast i extrema, särskilt allvarliga kliniska fall. Indikationer för operation är vanligtvis purulenta processer som förekommer i en akut form, snabb utveckling av den patologiska processen med samtidig skada på interna organ, uttalad artikulära deformiteter vid reumatoid artrit och brist på effektivitet av konservativa terapimetoder.

Operationen utförs under generell anestesi. Under en kirurgisk ingrepp gör en specialist en punktering i ledleden, varefter ledhålan tvättas noggrant med antiseptiska lösningar och antibiotika. I vissa särskilt svåra fall kan kirurgisk avlägsnande av det drabbade artikulära området eller ersättning av det sjuka elementet vara nödvändigt.

Förebyggande åtgärder

För att skydda ditt barn från en sådan smittsam sjukdom som artrit, rekommendera medicinska specialister föräldrar att följa följande rekommendationer:

 1. Stärka barnets immunförsvar. Om det är sommar, skicka det till havet och till sanatorier.
 2. Bota virus- och infektionssjukdomar i tid.
 3. Härda barnet för att aktivera kroppens naturliga försvarsmekanismer.
 4. Klä på barnet enligt vädret och undvik hypotermi.
 5. Begränsa andelen feta och stekta livsmedel i barnmenyn.

Artrit hos barn är en extremt allvarlig leddsjukdom som, om den inte behandlas korrekt i tid, kan leda till funktionshinder hos barnet och utvecklingen av ett antal komplikationer som påverkar inre organ och system. Anledningarna till utvecklingen av denna patologi varierar, men de flesta av dem uppstår artrit mot bakgrund av smittsamma processer.

För att skydda sitt barn mot extremt skadliga effekter måste föräldrarna övervaka sin hälsa och söka professionell medicinsk hjälp när de första tecknen på artrit syns i barnet.

Artrit hos barn: typer, orsaker, symptom, behandling

Artrit är en infektiös inflammation i en ledd eller grupp av leder, kännetecknad av rodnad, smärtsamma förnimmelser, svullnad och nedsatt rörelse (för att fullborda förlusten). De vanligaste orsakerna till förekomsten är ledskador, tidigare överförda infektionssjukdomar, problem med immunitet. Artrit hos barn har ingen åldersgräns. Erkännande av sjukdomen utförs genom fluoroskopi och datortomografi. Ett blodprov är nödvändigt för att kontrollera efter C-reaktivt protein och antikroppar. Det kommer också att hjälpa till att bestämma statusen för reumatoid faktor. Det är viktigt att behandlingen endast kan ordineras på grundval av varför sjukdomen uppstod.

Vanliga symptom

Viktigt att veta! Läkare är i chock: "En effektiv och prisvärd lösning för artrit finns." Läs mer.

Allmänna tecken på artrit hos spädbarn och förskolor presenteras nedan i jämförelsetabellen.

I skolbarn motsvarar symtomen på olika typer av artrit hos dess manifestationer hos vuxna.

Reaktiv artrit

Sjukdomen uppträder 2-3 veckor efter behandling av infektioner, vilket ofta beror på en försvagad immunitet.

 • Dåsighet uppträder, temperaturen stiger.
 • Ofta sväller benfogarna upp, svullnar och blivit inflammerade.
 • Reaktiv barns artrit kan orsaka behovet av att behandla ögoninflammation (fotofobi, allvarlig rodnad, ökad rivning).
 • Smärtan i de drabbade områdena blir värre under sin ångest.
 • En månad före lesionen kan barnet få feber, och ibland har han ofta urinering. Det är också karakteristiskt för tarminfektion och infektion orsakad av klamydia.
 • Det kan vara smärta i bakre ankelsområdet.

Med vad är erkänt?

 1. En studie av sammansättningen av avföring är avsedd att hjälpa till att identifiera kvarvarande spår av salmonella, shigella eller yersinia (bakterier som kan orsaka dysenteri eller salmonellos).
 2. Med hjälp av ett blodprov detekteras närvaron av antikroppar mot bakterier som indikerar en infektion (till exempel chlamydia).
 3. Urinanalys behövs för att bestämma den vita kvantitativa och kvalitativa sammansättningen av vita blodkroppar och olika bakterier.

Reaktiv artrit hos barn behandlas med antiinflammatoriska nonsteroider. De viktigaste principerna för behandling:

 • Ladda inte fogarna.
 • Användningen av antirheumatiska läkemedel för komplikationer.
 • Användningen av anti-steroider vid detektering av klamydia.
 • Introduktion till de gemensamma icke steroidala hormonerna, om det behövs.

Behandling av reaktiv artrit hos barn varar från 2-3 veckor till ett år. Med en liten kurs börjar symtomen att försvinna inom 2-3 dagar efter starten av genomförandet av medicinska åtgärder. Irreversibla effekter av artrit orsakar inte. Behandlingen ska utföras så effektivt som möjligt för att undvika återfall.

Reumatoid artrit

Sjukdomen utvecklas inom 2-3 veckor efter behandling av en infektion orsakad av streptokocker (ont i halsen, faryngit eller scarlet feber). Oftast förekommer artrit på barn först om 5-15 år.

 • Temperaturen stiger.
 • Flytta extremiteter är obekväma och smärtsamma.
 • Stora leder blir ofta inflammerade och svullna. Huden på inflammationsplatsen blir röd och varm.
 • Symmetriskt utseende av inflammation.
 • Inflammation varar från 2-3 till 7 dagar.

Med vad är erkänt?

 1. En ultraljud i hjärtat eller ett EKG utförs för att upptäcka möjlig reumatisk hjärtsjukdom.
 2. Fullständigt blodtal visar nivån av vita blodkroppar och ESR.
 3. Fluoroskopi rekommenderas inte.
 4. En allmän analys av blodkompositionen för innehållet av antikroppar mot streptokocker är den avgörande metoden för igenkänning av sjukdomen.

Reumatoid artrit hos barn kräver administrering av antiinflammatoriska läkemedel och bäddbekämpning, inte bara under en temperaturökning utan också efter normalisering av dess nivå inom en månad.

 • Non-steroid läkemedel behövs för att lindra smärta. Om de är värdelösa, vänd sedan till hormonella droger.
 • Antibiotika bekämpar streptokocker.

Sjukdomen förstör inte lederna själva, därför kommer den tidigare rörligheten efter framgångsrik behandling. Pediatrisk reumatoid artrit kan dock orsaka missbildningar.

Infektiös allergisk artrit

Barn under tre år är mest mottagliga för denna sjukdom, även om varje barn har möjlighet att bli drabbade. Septisk (som det kallas också) artrit hos barn utvecklas på grund av svampinfektion, virus eller bakterier. Oftast sker detta på grund av infektion i ett specifikt område av huden. Det kan också fungera som dysenteri, botulism eller salmonellos, gonorré (ärftlig infektion). Denna typ av artrit anses vara en allvarligare sjukdom än de som anges ovan.

 • En hel grupp leder (vanligtvis stor) kan omedelbart bli inflammerad.
 • Aptiten är märkbart sämre, dåsighet (i vissa fall irritation) ökar, illamående uppträder, ibland kommer till kräkningar.
 • Smärta ökar under ångest i de drabbade områdena. På grund av deras intensitet kan barn inte flytta alls, så det ger intryck av förlamning.
 • Temperaturökningen kan vara frånvarande.

Med vad är erkänt?

 1. Den mest lämpliga metoden för sådana tecken skulle vara att utvärdera sammansättningen av synovialvätskan. Överflödiga svampar, bakterier och vita blodkroppar kommer att indikera förekomsten av artrit hos ett barn.
 2. Ibland är det möjligt att specificera diagnosen med ultraljud.
 3. Ett allmänt blodprov av hög kvalitet behövs för att upptäcka inflammation i kroppen.

Även "försummad" ARTHRITIS kan botas hemma! Glöm inte att smita det en gång om dagen.

Infektionsallergisk artrit hos barn, om den inte behandlas ordentligt, kan vara dödlig. Vad behövs för att undvika detta?

 • Uppenbar sjukhusvistelse av barnet.
 • Antibakteriell behandling (ordinerad i enlighet med typ av patogen hos ett barn). Vanligtvis varar ungefär en månad.
 • I ett särskilt svårt fall utförs en obduktion på den drabbade leden, följt av tvättning med antibakteriella medel.

Tidig upptäckt av smittsam allergisk artrit hos barn och behandlingstiden förhindrar förekomsten av komplikationer. Ofta, efter återhämtning, återfår barnet normal rörlighet.

Juvenil ankyloserende spondylit

Detta är en kronisk inflammation, vars orsaker är okända för vetenskapen. Denna artrit kallas också ankyloserende spondylit.

 • Utseendet av ödem vid inflammationsstället.
 • När han vaknar, rör sig barnet om stiffly i ca 30 minuter.
 • Asymmetri av inflammation.
 • Ett tydligt tecken på denna typ av artrit hos barn är plötslig smärta i ryggraden eller benet.
 • Skador på ryggraden leder till smärtsamma känslor i ländryggen och benen.
 • Arthritis åtföljs ofta av ulcerös kolit och uveit.

Med vad är erkänt?

 1. Immunogenetisk undersökning avslöjar ett komplex av HLA-B-gener
 2. Reumatoid faktor vid diagnosen denna artrit hos barn är negativ!
 3. Rygggenoskopi i ryggraden, benen, lederna avslöjar inflammatoriska och deformitetssymptom, avsättningar av kaliumsalter mellan brosk, ryggradsskivor.
 4. Ett allmänt kvalitativt och kvantitativt blodprov avslöjar en inflammatorisk process.
 • Det är nödvändigt att strikt följa medicinska föreskrifter om läkemedelsbehandling.
 • Övning (vanligtvis simning). Men specialistvård behövs.
 • Icke-steroidläkemedel förskrivs för att minska smärtaintensiteten. I samma syfte används även anti-reumatiska och biologiska medel.

En lång tid av sjukdom kan leda till partiell deformation (ibland till förstörelse) av lederna, i samband med vilka en handikapp sätts.

Juvenil reumatoid artrit

Juvenil reumatoid artrit, som den typ av artrit som beskrivits ovan, är kronisk, och orsakerna till dess förekomst är okända. Även om de första attackerna uppträder hos ungdomar, men sannolikt är deras förekomst hos barn 1-4 år.

 • När han vaknar, rör sig barnet om stiffly i ungefär en timme.
 • Sjukdomen varar ca 5-7 veckor.
 • De flesta inflammerade grupperna av leder (stor).
 • 75% av barnen upplever smärta under rörelser, medan resten inte klagar på smärta.
 • Irreversibel deformitet av lederna är möjlig (de förblir betydligt förstorade).
 • Eventuell lameness vid en skada i höftområdet, fotled och knän.
 • Temperaturerna kan stiga upp till 40 ° C.

Med vad är erkänt?

 1. Fullständigt blodtal kan bekräfta förekomsten av inflammatoriska processer.
 2. För att bestämma denna typ av artrit är det nödvändigt att utföra ett blodprov för att bestämma nivån av C-reaktivt protein, antinucleära antikroppar och reumatoid faktor.
 3. Roentgenoskopi är nödvändig för att upptäcka osteoporos, erosion och förminskning av det intraartikulära gapet.
 4. CT och NMR kan bedöma graden av skada på led och ben.
 • Ett integrerat tillvägagångssätt.
 • Diet med högkalciummatar (mejeriprodukter, ärter, broccoli).
 • Aktiv livsstil. Men du kan inte fortsätta träna, om du känner ont i stället för nederlag.
 • Utnämningen av icke-steroida medel för att lindra svullnad och minska smärtaintensiteten.
 • Användningen av antirheumatiska och hormonella läkemedel.
 • I händelse av ineffekten av ovanstående medel, föreskrivs biologiska läkemedel för att stärka brosk och ben på skadestället.

Ofta, efter återhämtning, återgår barnet till normalt. Långvarig sjukdom kan leda till deformation och förstörelse av lederna, förlust av rörlighet och funktionsnedsättning.

Juvenil psoriasisartrit

Ofta utvecklar barn som lider av psoriasis SAD, vilket emellertid kan utvecklas till hudproblem.

 • Artrit kan karakteriseras av både symmetrin av inflammation och asymmetri.
 • UPA kan orsaka deformitet av skadade leder.
 • Fingrarna svullnar och växer i storlek.
 • Det finns praktiskt taget ingen inflammation i stora (elbows eller knän) leder.
 • Smärta sensioner förändrar deras intensitet, ofta skiljer sig i frekvens.
 • Efter morgonhöjningen kan rörelsen vara begränsad.
 • Samtidigt inflammeras flera leder av fingrarna (ben eller händer) på en gång.
 • Inflammation i ryggraden kan åtföljas av ryggsmärta.

Med vad är erkänt?

 1. Fullständigt blodtal kan upptäcka inflammatoriska processer i barnens kropp.
 2. Användning av lederens punktering bestäms av nivån av leukocyter i blodet (förhöjd med denna typ av artrit).
 3. Reumatoid faktor är vanligtvis negativ.
 4. Röntgen avslöjar destruktion och deformation av vävnader.
 • Fysioterapi (speciellt terapeutisk gymnastik under överinseende av en specialist).
 • Maximal undvikande av stress på lederna.
 • Varm kompressor för att minska smärta.
 • Nonsteroidala antiinflammatoriska läkemedel för att behandla leder och lindra inflammation.
 • Syftet med antirheumatiska läkemedel.

För behandling och förebyggande av artrit använder våra läsare metoden för snabb och icke-kirurgisk behandling som rekommenderas av ledande reumatologer i Ryssland, som bestämde sig för att motsätta sig läkemedelshinder och presenterade ett läkemedel som verkligen behandlar! Vi bekantade med den här tekniken och bestämde oss för att erbjuda det till er uppmärksamhet. Läs mer.

60% av barnen har inte gemensamma deformiteter efter att ha lidit en sjukdom. I andra fall krävs endoprostesbyte ibland.

Kära läsare, dela din åsikt om artikeln i kommentarerna.

Hur glömmer man om ledvärk och artrit?

 • Gemensamma smärtor begränsar din rörelse och hela livet...
 • Du är orolig för obehag, kram och systematiska smärtor...
 • Kanske har du provat en massa droger, krämer och salvor...
 • Men att döma av det faktum att du läser dessa linjer - de hjälpte dig inte mycket...

Men ortopedisten Valentin Dikul hävdar att det finns ett verkligt effektivt botemedel mot ARTRITA! Läs mer >>>

Vill du få samma behandling, fråga oss hur?